הצטרפות לנבחרת

הצטרפות לנבחרת הצדיקים!

מלא טופס זה כדי להגיש בקשה להרשמה לנבחרת הצדיקים, לאחר מכן, בקשתך תבחן ע”י מנהל הנבחרת ותאושר בכפוף לכך.
חשוב - נא לתאר בקצרה על העסק/שירותים, על ההתמחויות ועוד. נא לכתוב לפחות 40 מילים

נא לציין תחום עיסוק*
ניתן לסמן עד שלוש בחירות

תמונה של בעל המקצוע*
נא להעלות תמונה ברורה של הכתפיים והראש.

איזורי פעילות*
נא לבחור עד 3 איזורי פעילותתמונת עוסק מורשה*

אישור תנאי שימוש באתר*