מחירון חשמלאים

  • ביקור 200-300 ש"ח
  • החלפת פקק בלוח 250-350 ש"ח
  • החלפת שקע 250-300 ש"ח
  • החלפת שקע תלת פאזי 300-450 ש"ח
  • התקנת לוח חשמל ללא אביזרים 350-600 ש"ח
  • התקנת נקודת תאורה 250-400 ש"ח