מחירון גינון

  • דישון קרקע + כיסוח 30-40 ש"ח למ״ר
  • זריעת דשא 35-45 ש"ח למ״ר
  • אחזקה לגינה 250-450 ש"ח עד 100 מ״ר
  • התקנת דשא סינטטי לא כולל דשא 55-80 ש"ח למ״ר
  • התקנת מערכת השקיה אוטומטית 1800-3500 ש"ח
  • ייעוץ לוועדי בתים 300-500 ש"ח