הצטרפות לנבחרת הצדיקים!

מלא טופס זה כדי להגיש בקשה להרשמה לנבחרת הצדיקים,
לאחר מכן, בקשתך תבחן ע”י מנהל הנבחרת ותאושר בכפוף לכך.

חשוב - נא לתאר בקצרה על העסק/שירותים, על התמחויות ועוד. נא לכתוב לפחות 40 מילים

0%

נא להעלות תמונה ברורה של הכתפיים והראש